Hamburg-Mannheimer zoekt 100 verkopers

De verzekeraar Hamburg-Mannheimer zoekt een honderdtal zelfstandige verkopers voor zijn polissen. Daarnaast wordt nog uitgekeken naar een tiental mensen die als loontrekkende op de bedrijfszetel kunnen werken. Tijdens Openbedrijvendag van begin oktober plant de onderneming daartoe een speciale actie.

jvangeyte

Hamburg-Mannheimer telt in ons land meer dan 500.000 klanten. De maatschappij is gespecialiseerd in in pensioensparen, levensverzekeringen en beleggingen. Ze maakt - net als haar zusterbedrijven Ergo Life, ziekteverzekeraar DKV en rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S. - deel uit van de Duitse verzekeraar Münich Re.

Hamburg-Mannheimer heeft momenteel zowat 250 mensen in dienst. Ze verkoopt haar polissen via een netwerk van 1.400 zelfstandige agenten. Die moeten minstens een diploma humanoria kunnen voorleggen en een opleiding volgen. De verkoop van polissen van Ergo Life verloopt dan weer via zelfstandige makelaars, die voor meerdere maatschappijen werken.

De nieuwe zelfstandige agenten komen onder het logo van Hamburg-Mannheimer terecht. De loontrekkenden kunnen aan de slag bij dezelfde maatschappij of bij Ergo Life, zegt marketing manager Nathalie De Heem.

JVG