Hoofddoekenverbod in Gemeenschapsonderwijs

In alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs geldt voortaan een algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek. Dat heeft de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (Raad GO!) beslist. Voor scholen die nog geen hoofddoekenverbod uitvaardigden, geldt dit schooljaar een overgangsmaatregel.

wverhaert

"De Raad GO! heeft vandaag in zijn zitting beslist dat met onmiddellijke ingang het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs wordt verboden", luidt het in een mededeling. "In elke instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het leerlingen, cursisten en personeelsleden voortaan niet meer toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen."

Uitzondering: levensbeschouwelijke vakken

"Een uitzondering wordt toegestaan aan leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Deze leerkrachten mogen wel levensbeschouwelijke kentekens dragen, maar uitsluitend tijdens die vakken. Dit basisprincipe wordt nu al zonder uitzondering in de GO! instellingen toegepast. Tijdens de levensbeschouwelijke vakken mogen ook de aanwezige leerlingen levensbeschouwelijke kentekens dragen."

"Deze beslissing bevordert het gevoel van evenwaardigheid en voorkomt groepsvorming of segregatie op basis van uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens."

Lees ook: Minderhedenforum: "Zwarte dag voor democratie"