Speculanten vertragen economisch herstel

De huidige economische crisis zal nog jaren aanslepen als de internationale gemeenschap geen doortastende en gecoördineerde acties onderneemt om het verkeer van kapitaal te regelen. Dat blijkt uit een onderzoek voor de Verenigde Naties.

jrosquin

Het Trade and Development Report wijst erop dat ondanks dure woorden over het aanpakken van de crisis veel landen in de ontwikkelde wereld er niet in geslaagd zijn om de speculatiezucht van de financiële wereld aan banden te leggen. Volgens het rapport toont de crisis de "dominantie" van de financiële markten over de echte economie. De auteurs bevelen nadrukkelijk aan om de internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank en het IMF te hervormen.

Status quo

"Er is nog niet veel vooruitgang geboekt in betere regelgeving van de financiële markten", zegt Heiner Flassbeck, een van de auteurs van de studie voor de VN-Conferentie rond Handel en Ontwikkeling (Unctad). "De wereld is nog altijd ondergedompeld in een diepe economische crisis."

Flassbeck haalt uit naar de regeringen van de meeste geïndustrialiseerde landen omdat die volgens hem niet voldoende gedaan hebben om de macht van de financiële sector te beperken. Er is wel lof voor het Amerikaanse initiatief om hoorzittingen te organiseren, maar die waren te veel gericht op de huizen- en kredietmarkten. "Er zijn ook zeepbellen in de valuta-, aandelen- en grondstoffenmarkten", benadrukt hij.

In de voorbije zes maanden worden die zeepbellen opnieuw opgeblazen in een "primitieve poging om een heropleving te anticiperen die er nog niet is", zegt hij. "Ze zullen ineenklappen als speculanten zich realiseren dat de heropleving niet zo groot is als ze hadden verwacht."

Het rapport hangt ook een somber beeld op van de gevolgen van de economische crisis voor het halen van de millenniumdoelstellingen in grote delen van Afrika.

Klimaat

Ongebreidelde speculatie is niet alleen een struikelblok voor een heropleving van de economie, zeggen de auteurs, maar ook voor de strijd tegen de klimaatverandering door de speculatie met brandstofprijzen.

De voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Miguel d'Escoto Brockmann, is het eens met die prognose. Bij de publicatie van het rapport zei hij dat "de echte globale en economische recessie nog aangepakt moesten worden." Volgens d'Escoto Brockmann heeft speculatie een te grote rol gespeeld. Daarmee moet rekening gehouden worden bij het uitstippelen van een nieuw monetair beleid, vindt hij.

IPS