Verkoop bouwpercelen Bierkensveld

Het gemeentebestuur verkoopt onderhandse vier bouwkavels voor open bebouwing, gelegen in het centrum van de deelgemeente Kaulille, in de verkaveling "Bierkensveld".

rdreesen_fr

De kandidaat-kopers mogen geen eigen woonst of bouwgrond in volle eigendom hebben bij het ondertekenen van de authentieke akte van een bouwperceel. Binnen een termijn van 5 jaren na het verlijden van de authentieke akte dient de woning gebouwd en bewoond te zijn. Gedurende de eerste 10 jaar kan men de eigendom slechts vervreemden met toestemming van het gemeentebestuur. Wanneer er meer kandidaten zijn om een perceel bouwgrond te kopen, gebeurt de onderhandse toewijzing via een puntensysteem.

Een geldige kandidatuur kan enkel gesteld worden op een daartoe ter beschikking gesteld formulier. De aanvragen dienen uiterlijk op 30 september 2009 (datum poststempel) aangetekend verzonden te worden aan het college van burgemeester en schepenen. - lot 1: 09a 97ca - 103.000 euro - lot 2: 06a 61ca - 79.000 euro - lot 3: 06a 38ca - 77.000 euro - lot 4: 06a 70ca - 80.000 euro


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio