Kind en Gezin zet klachten tegen nazi-onthaalmoeder op rijtje

Kind en Gezin heeft - na vanuit verschillende hoeken bekritiseerd te zijn - de klachten over nazi-onthaalmoeder Herta Van den Bempt uit Hoboken op een rijtje gezet. De organisatie zegt er telkens ook bij welke stappen ondernomen werden.

ssimons

* "Op 9 december 2003 ontving de Klachtendienst één telefonische klacht van een ouder van Jamaicaanse afkomst. Zij uitte haar ongenoegen over een vermeend racistische omgang door de onthaalouder, alsook over haar pedagogische omgang met de kinderen en tenslotte over het gebrek aan hygiëne in het huis."

* "Op 15 december 2003 heeft de Klachtendienst van Kind en Gezin deze ouder schriftelijk meegedeeld dat haar klacht voor onderzoek aan Inspectie werd overgemaakt, om deze inhoudelijk met de onthaalouder te bespreken."

* "In april 2004 was reeds een inspectiebezoek voorzien bij deze onthaalouder. Bij die gelegenheid heeft de inspectie-ambtenaar de volledige klacht voor behandeling opgenomen."

* "Wat betreft de klacht over het racistisch handelen van de onthaalouder, kon Kind en Gezin op basis van dit inspectieverslag vernemen dat de onthaalouder dit weerlegde op basis van concrete voorbeelden. Intussen ontving Kind en Gezin reacties van andere ouders die de aantijgingen van de klacht weerlegden."

* "Wat betreft de klacht over het pedagogisch handelen met de kinderen, vernam Kind en Gezin op basis van het inspectieverslag dat dit hoofdzakelijk overeenkomt met de pedagogische visie van Kind en Gezin met uitzondering van het respect voor het eigen ritme van het kind. De inspectie-ambtenaar heeft de onthaalouder hier specifieke aandacht voor gevraagd."

* "Wat betreft de klacht over het gebrek aan hygiëne kon de inspectie-ambtenaar hierover geen negatieve vaststellingen maken."

Pedagogische omgang

* "Op respectievelijk 26 oktober 2006 en 8 november 2006 ontving de Klachtendienst van de mama en de oma van hetzelfde kindje een klacht over de onthaalouder. Deze klacht handelde niet over vermeend racistisch gedrag maar over pedagogische omgang, oudercommunicatie en voeding. Na onderzoek van de klacht, tijdens een inspectiebezoek op 12 december 2006 besloot de Klachtendienst dat enkel de klachten over de voeding en de pedagogische omgang, zoals geformuleerd door de klagers, gegrond waren."

"Verder heeft Kind en Gezin geen klachten over deze onthaalouder ontvangen."

Hitlerfoto

* "Op 8 april 2008 ontving de Klachtendienst een klacht van een ouder die niet tevreden was over de intrekking van het attest van toezicht van een andere opvangvoorziening waarvan deze ouder gebruik maakte. Zijdelings maakte deze ouder melding van haar ervaring bij andere opvanginitiatieven waaronder deze van de onthaalouder uit Hoboken: de wijze van communicatie en de aanwezigheid van een foto van Hitler. Doch hierover werd door deze ouder geen klacht geuit."

"Schrijnende opvangsituatie uitzonderlijk"

"Noch het agentschap Kind en Gezin, noch het agentschap Inspectie en noch alle regelgeving zullen kunnen uitsluiten dat dergelijke zaken nog gebeuren in de toekomst", klinkt het nog. "Samen met de opvangvoorzieningen en de verschillende partners op het terrein streven we ernaar dat dergelijke schrijnende opvangsituaties uitzonderingen blijven."