Stad neemt zalen Lauw en Widooie in erfpacht

Het stadsbestuur heeft een erfpachtovereenkomst afgesloten voor de parochiezaal van Lauw en het ontmoetingscentrum van Widooie, voor een periode van 27 jaar. Daardoor kan het stadsbestuur beide zalen moderniseren.

ksleurs

Op termijn zullen in Lauw en Widooie aanpassingswerken aan de parochiezalen worden uitgevoerd om er een modern, functioneel buurthuis van te maken voor verenigingen en bewoners.

De dagelijkse uitbating van beide zalen wordt in handen gegeven van een plaatselijke vzw. “De stad wil in elk dorp en in elke wijk een degelijk buurthuis ter beschikking stellen van de verenigingen. Het is voor het stadsbestuur van groot belang dat niet enkel in het centrum, maar ook in de vele omliggende dorpen een bloeiend sociaal en verenigingsleven in stand wordt gehouden” zegt cultuurschepen Christiane Thys.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio