Chef Defensie in opstand tegen Pieter De Crem?

De nieuwe baas van het leger, generaal Charles-Henri Delcour, overweegt om elke nieuwe vraag van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), om bijvoorbeeld troepen te sturen naar het buitenland, te vetoën.

kscherpenberg

De Chef Defensie bracht dat idee ter sprake op een crisisvergadering met drie syndicale vertegenwoordigers. "Zo'n veto is nog nooit gesteld", klinkt het bezorgd in militaire kringen. "Dat het leger neen zegt tegen zijn voogdijpolitici zou een primeur zijn."

Patrick Descy van ACOD Defensie: "Een veto betekent ook een vernedering voor de politiek, in het bijzonder voor de verantwoordelijke minister. Het typeert wel goed de situatie waarin we ons bevinden. De generaal heeft schrik om mensen naar het slagveld te sturen. Onze militairen in het buitenland hebben nu al te weinig uitrusting."