Auditeur Raad van State: "Hoofddoekenverbod is onwettig"

De auditeur van de Raad van State oordeelt dat het hoofddoekenverbod in het Atheneum van Antwerpen onwettig is. De Raad van State volgt meestal het advies van de auditeur.

jrosquin

Begin deze maand stapte een leerlinge van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen naar de Raad van State. De auditeur stelt nu dat niet de individuele schooldirectie, maar de inrichtende macht had moeten beslissen over de invoering van het verbod.

Karin Heremans, directrice van het Atheneum van Antwerpen, begrijpt het advies van de auditeur niet. “Het bijzonder decreet voor het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap legt juist de autonomie van de schooldirecties vast”, zegt Heremans.

“De schooldirecties zijn wel bevoegd. Ik heb binnen mijn school de juiste procedure gevolgd. Bovendien neemt de raad van het gemeenschapsonderwijs binnenkort een standpunt in over de hoofddoek. De auditeur geeft nu een advies. Ik wacht de beslissing af. Ik vind het wel gek dat de leerlinge pas op 5 september naar de Raad van State stapte en dit niet deed tijdens de bekendmaking van het reglement eind juni.”

Saïda El Fekri van Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) reageert nuchter bij het nieuws. “We blijven met beide voeten op de grond staan”, zegt ze. “Ik hoop natuurlijk op een positieve beslissing van de Raad van State. Volgens mij maakte de directie procedurefouten. Hopelijk kunnen de meisjes met een hoofddoek binnenkort weer naar hun school.”

Normale dag

Het Hobokense atheneum beleefde gisteren een normale schooldag, zonder manifestanten voor de poort. Die schorten hun protest op tot ze met de burgemeester rond de tafel hebben gezeten over op welke manier er betoogd kan worden.

Het hoofddoekendebat ging wel door. Centraal stonden de uitspraken van imam Nordine Taouil in deze krant. Hij wil dat de minister van Onderwijs het verbod opheft. “Die beslissing kán en mág ik niet nemen”, reageerde Pascal Smet (sp. a). “De scholen bepalen zelf hun pedagogisch project. Daar valt ook het hoofddoekenverbod onder.”

"Komen niet terug op verbod"

Dirk De Vondel, de directeur van de Scholengroep Antwerpen, reageert eveneens verrast op de uitspraak van de auditeur van de Raad van State. Terugkomen op de beslissing rond het hoofddoekenverbod doet hij echter voorlopig niet.

"Het gaat om een advies aan de Raad van State en heeft bijgevolg geen kracht van wet. Het is de Raad van State zelf die de uiteindelijke beslissing daarover neemt", aldus De Vondel.

De kans dat de Raad van State het advies volgt lijkt echter groot.

PEDM, SVW

Meer over Raad van State