In 2003 al klacht tegen nazi-onthaalmoeder voor lijfstraffen

Zes jaar geleden dienden Antwerpse ouders bij Kind & Gezin al een klacht in tegen de ‘nazi-onthaalmoeder’ uit Hoboken. Zij zou hun zoontje lijfstraffen hebben gegeven.

jrosquin

De Hobokense onthaalmoeder sprak maandagavond vrijuit over haar nazisympathieën in een undercoverreportage in Terzake.

Nu blijkt dat Antwerpse ouders in 2003 al een klacht tegen de vrouw hebben ingediend. Zij klaagden toen onder meer over extremisme en ongepaste opvoedingsmethoden, waaronder lijfstraffen. De inspectiedienst van Kind & Gezin kon zes jaar geleden onvoldoende bewijzen vinden, hoewel er toen ook openlijk extreemrechtse symbolen, waaronder een VMO-vlag, in de huiskamer hingen.

“We hebben die signalen destijds onderzocht, maar de bestaande regelgeving bood onze inspecteurs geen wettelijk kader om op te treden tegen de aanwezigheid van racistische of nazistische symbolen”, zegt Leen Du Bois van Kind & Gezin.

Te ver

Na overleg met minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) en het Agentschap Inspectie besloot Kind & Gezin dat de vrouw in haar uitspraken nu toch te ver is gegaan. De procedure tot intrekking van het attest van toezicht is opgestart, wat betekent dat de Hobokense onthaalmoeder nog als zelfstandige kan voortdoen, maar dat de ouders geen fiscaal attest meer krijgen. Daardoor wordt de opvang bij die bewuste onthaalmoeder aanzienlijk duurder.

Kind & Gezin gaat op korte termijn na hoe de aanwezigheid van racisme en nazisme, in woord en vorm, uit de kinderopvang kan worden geweerd op basis van een strengere regelgeving.

KMa

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer