Buren vrezen onteigeningen achter sportpark

Paula van Schyndel (49) uit de Houtstraat vreest dat haar fruittuin onteigend zal worden. Achter haar huis ligt immers het sportpark waar een extra voetbalveld wordt aangelegd.

“Op de infovergadering donderdag kwamen de politici uit de lucht gevallen toen bleek dat er voor dat extra oefenveld ook onteigeningen van de buurtbewoners nodig zijn”, vertelt mevrouw van Schyndel. “Ik ben verbaasd dat de mandatarissen niet wisten dat ik een derde van mijn achtertuin moet afstaan voor de aanleg van het voetbalveld. Dat ze van mijn grond afblijven, niemand vraagt naar dat voetbalveld. Ik heb daar fruitboompjes staan met allerlei soorten fruit voor eigen gebruik en die wil ik niet kwijt.”

Minnelijke schikking

Burgemeester Vanschoenwinkel reageert: “Wij blijven bij onze eerste visie, die we naar voor hebben gebracht op onze infoavond. Momenteel laten wij een gemeentelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Dat is nodig om het agrarische binnengebied achter de Houtstraat om te vormen tot recreatiegebied, omdat het sportpark volgens de gewestplannen alleen daar uitgebreid mag worden. Het enige wat wij willen is een bijkomend voetbalveld, omdat daar vraag naar is. Definitieve plannen komen er pas na een openbaar onderzoek en pas dan kunnen wij in detail overgaan tot grondinnemingen met minnelijke schikking - via aankoop in onderling overleg dus - of desnoods inderdaad via onteigeningen.”

PaPa


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio