“6.000 jaar geleden liepen hier al Hasselaren rond”

Belgacom staat 2.475 voorwerpen die opgegraven werden op terreinen in de Paardsdemerstraat af aan het Hasseltse Stadsmus. Zeker drie restanten wijzen erop dat er tussen 9.000 en 4.000 jaar voor Christus mensen in de huidige binnenstad woonden of toch minstens voorbijtrokken.

“Drie stenen artefacten stammen onmiskenbaar uit het mesolithicum, zowat 9.000 tot 4.700 jaar voor Christus. Het gaat hier om werktuigen vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Onder meer een spitse steen met ongeretoucheerde basis en een schuine afknotting geeft aan dat jagers-verzamelaars toen al Hasselt aandeden, wellicht de eerste Hasselaren dus,” vertelt Ann Delbeke, museumverantwoordelijke.

“Deze vondst is uitzonderlijk voor de binnenstad”, weet cultuurschepen Lieve Pollet. “En dit kan erop wijzen dat de eerste Hasselaren hier al veel langer rondliepen dan ooit is vastgesteld.”

Het merendeel van de stukken die zijn opgegraven, dateert echter uit de periode dat het Bonnefantenklooster op die plek zijn thuis had, maar ook uit de ijzertijd en de middeleeuwen zijn stukken opgegraven.

“Vanzelfsprekend bezorgen dat we deze voorwerpen aan de stad omdat ze veel over de geschiedenis van Hasselt vertellen”, zegt Marc Moris van Belgacom. “De terreinen waar deze stukken gevonden zijn, zijn intussen opnieuw omgevord tot parkeerzone. We hebben de blauwe steen die we ondergronds gevonden hebben, verkocht, de geschiedkundig belangrijke restanten aan het Stadsmus bezorgd en de rest van de geschiedenis zorgvuldig en goed bewaard weer onder de grond gestopt.”

Tentoonstelling

Het Stadsmus heeft alvast plannen met de nieuwe vondsten. “Onze mensen gaan er alleszins verder onderzoek mee verrichten en we plannen een expo in het Stadsmus met een verzameling van alle vondsten in de Hasseltse ondergrond. De opgravingen die onlangs uitgevoerd zijn op Herkenrode, rond het Prinsenhof, in Stevoort en op de Belgacomsite geven ons alvast een unieke kans om een zicht te krijgen op de vroegste bewoners van Hasselt”, klinkt het.

Dirk JACOBS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio