Wegenwerken in Bosstraat op schema

De wegwerkzaamheden aan de Bosstraat verlopen volgens schema. Binnenkort wordt gestart met de tweede fase waarbij in het eerste deel van de straat de nutsleidingen van gas, elektriciteit, water en telecommunicatie omgelegd zullen worden.

ksleurs

“De lokale politie HANO zal extra en intens toezicht houden, vooral tijdens de uren van en naar de school,” zegt schepen van openbare werken Rik Rijcken. “Maar ook buiten die uren zullen waarschuwingsborden geplaatst worden en snelheidscontroles plaatsvinden. De huidige signalisatie wordt verbeterd.”

Uit recente snelheidscontroles in de Bevrijdingsstraat, de Molenstraat en de Oude Watertorenstraat is gebleken dat een groot deel van de automobilisten de maximumsnelheid respecteert. 5 procent reed te snel.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio