Oppositie CD&V met Pit hekelt gebrek aan inspraak

De CD&V met Pit-fractie betreurt dat gemeenteraadsleden hun interpellaties en vragen niet meer mogen laten agenderen op de gemeenteraad.

ksleurs

“Een aanfluiting van de democratie”, zegt Stijn Vanbaelen. Burgemeester Peuskens ontkent: “We maken niemand monddood. We passen enkel de wet toe.” CD&V met Pit overweegt een klacht.

Fractievoorzitter van CD&V met Pit en voormalig burgemeester Stijn Vanbaelen is niet te spreken over het feit dat hun bijkomende punten en interpellaties niet meer geagendeerd worden.

“In de vorige legislatuur en tot voor kort ook tijdens deze legislatuur kon de oppositie zo haar controlerende taak uitvoeren. Na zoveel jaren en zonder enige verwittiging kan het nu voor de spa-NU meerderheid niet meer. Wij weten niet waarom. Waren vragen onze zo confronterend?”

Vragen stellen kan wel nog in de vragenronde. “Maar dan worden onze vragen en antwoorden nooit opgenomen in het verslag. Zo worden ernstige vragen herleid tot onbelangrijke fait-divers waar een beleid geen rekening mee hoeft te houden.”

Burgemeester Peuskens verwijst naar het gemeentedecreet. “Ons huishoudelijk reglement stelt dat mondelinge en schriftelijke vragen kunnen, gericht aan het schepenencollege, na de afhandeling van de gemeenteraad, of aan de secretaris die de vragen noteert en voorlegt aan het college.”

Meerderheid: Nieuwe Unie (9), sp.a (5)

Oppositie: CD&V met Pit (8), Vlaams Belang (1)

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio