Hoge Raad voor de Justitie bekritiseert mediastorm rond De Tandt

Elke dag valt er in de media wel wat te lezen of te zien betreffende de mogelijke corruptie van handelsrechter Francine De Tandt. De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) vindt dat niet kunnnen. In een persbericht laat het weten dat de hele mediastorm het vertrouwen in Justitie een flinke deuk geeft.

kscherpenberg

"De HRJ is verwonderd dat vrijwel dagelijks uittreksels uit een strafdossier, tuchtdossier of benoemingsdossier over magistraten worden uitgebracht", klinkt het. "Alleenstaande gebeurtenissen, hoe ernstig eventueel ook, rechtvaardigen dan ook niet dat het gehele gerecht met de vinger wordt nagewezen!", luidt het.

Dutroux

"Onze rechtstaat eert fundamentele rechtsbeginselen, zoals het beroepsgeheim, het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld. Alle actoren van justitie en politie moeten die regels dringend opfrissen. Die regels gelden voor alle dossiers, ongeacht of die nu handelen over magistraten of over andere burgers, en wie ze met de voeten treedt, moet worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd."

De Hoge Raad werd in het leven geroepen na de affaire-Dutroux.

Meer over Francine De Tandt