Warmere aarde bedreigt basisgewassen als maïs en soja

De opwarming van de aarde zal eerst tot grotere opbrengsten leiden van maïs, katoen en soja. Maar vanaf 29 graden zullen de oogsten van deze cruciale gewassen sterk achteruitgaan. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek.

ssimons

De studie onderzocht wat de voorbije vijftig jaar het effect van het weer was op de Amerikaanse oogsten van maïs, katoen en soja. Ze kwamen tot de vaststelling dat de oogsten met 0,6 procent daalden voor elke “graaddag” met een temperatuur boven 29 graden.

Een graaddag, een meeteenheid die de onderzoekers hebben ontwikkeld, geeft aan hoever het kwik boven 29 graden is gegaan en hoe lang het boven die drempel is gebleven.

Daling tot 82 procent

Op dit moment telt de VS gemiddeld 57 graaddagen boven 29 graden tijdens het groeiseizoen. Als er niets verandert aan de uitstoot van broeikasgassen en de aarde verder opwarmt, dan kan het aantal graaddagen tot 413 groeien tegen het einde van de eeuw. De maïsoogst zou dan met 82 procent dalen.

Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot 50 procent van het niveau van 1991 daalt, zullen de verliezen aanzienlijk zijn, 30 tot 46 procent, schatten de onderzoekers. De impact van de dalende oogsten in de VS zal in de hele wereld te voelen zijn.

RP

IPS