Steeds meer jongeren werkloos in de toekomst

Tussen 2010 en 2013 zullen meer dan 60.000 Waalse jongeren tussen 18 en 24 jaar werkloos zijn. Dat blijkt vandaag uit een studie van de econoom en Naamse OCMW-voorzitter Philippe Defeyt (Ecolo). Ook in Vlaanderen stijgt de werkloosheid zienderogen en de toekomst ziet er niet meteen rooskleurig uit.

ssimons

Op de 307.000 jongeren tussen 18 en 24 jaar die Wallonië vorig jaar telde, werkten er 98.000, studeerden er 153.000 en waren er 54.000 werkloos. Volgens Philippe Defeyt zal de situatie er de komende jaren niet op verbeteren. De werkloosheidsgraad bij de jongeren zou tot 40 procent stijgen in 2011.

“De voornaamste oorzaak daarvan is het verdwijnen van vele jobs. Daarnaast speelt vooral de stijging van het aantal actieve jongeren een grote rol”, vertelt hij. “Minder jobs en meer jongeren, dan is een stijging van de werkloosheid een logisch gevolg.”

Schande

“Dat het aantal jonge werklozen zo hoog ligt, is in feite een schande”, zegt Defeyter. “Er moeten nieuwe maatregelen komen om dat aantal in te perken. Zo moet er bijvoorbeeld een sociale dienst komen en de overheid moet jongeren contracten aanbieden om hen met allerlei activiteiten te laten kennismaken.”

Op zoek naar werk? Surf naar ons jobkanaal!

© 2009 – De Overname/StampMedia – Marjolein Lambrechts