Vijvers in Bokrijk heringericht

De twintig vijvers van het Westelijk Vijvergebied in Bokrijk - 75 hectare groot - krijgen een natuurvriendelijke facelift, zodat er binnenkort weer meer vogels neerstrijken. Dat is de belangrijkste conclusie van het uitvoerige vijveronderzoek dat in het jongste Likona-jaarboek beschreven wordt.

Tot 2006 kweekte het Agentschap voor Natuur en Bos vis in de bewuste vijvers. Daarna werd in één van de twintig vijvers nog gehengeld door liefhebbers. “Het voorbije jaar hebben tientallen vrijwilligers van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie het gebied onder de loep genomen en een inventaris gemaakt. Er werd gezocht naar paddenstoelen, slakken, vissen, vogels, amfibieën, enzovoorts”, zegt Frank Smeets, gedeputeerde voor Natuur.

Belangrijkste conclusie: in vergelijking met dertig jaar geleden zijn bijna alle zeldzame moeras- en watervogels zoals de roerdomp uit het gebied verdwenen. En dus moet er ingegrepen worden. “De vijvers worden weer natuurlijker. De rechte oevers van de visvijvers zullen worden afgeschraapt, overtollige bomen en planten weggekapt, enzovoorts. Maar de huidige amateurvisvijver blijft wel behouden”, verzekert Smeets.

Nog andere leuke bevindingen komen in het nieuwe Likona-jaarboek aan bod, zoals:

In natuurreservaat De Maten in Genk zijn drie soorten zweefvliegen gesignaleerd die in België als uitgestorven te boek stonden.

In Peer is een nieuwe mier (de zeggesteekmier) voor België gevonden.

In het Pijnven in Hechtel en langs de Grensmaas zijn voor België nieuwe spinnen gevonden.

Zestien voor Limburg nieuwe soorten paddestoelen zijn in deze provincie gespot.

JRD

Het jaarboek kost 10 euro en is te verkrijgen bij

het Provinciaal Natuurcentrum, 011/26.54.62

of via likona@limburg.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio