Doelenaars worden niet uitgedreven

Print
Het tijdelijk woonrecht in Doel loopt eind deze maand af voor 92 inwoners. Toch worden ze op 31 augustus niet massaal uitgedreven. Ook Doel 2020 geeft de strijd nog niet op.

In Doel maken momenteel 92 mensen gebruik van het tijdelijk woonrecht. 22 mensen wonen in 12 huizen die al in der minne werden verkocht. De vroegere eigenaars huurden daarna hun huis van de Maatschappij Linkeroever.

Zeventig andere Doelenaars huren eveneens een woning die de Maatschappij aankocht, maar waarvan de vroegere eigenaars Doel al verlieten.

Tot een spectaculaire uitdrijvingsactie met waterkanonnen komt het eind deze maand niet. “Samen met intercommunale Interwaas, Maatschappij Linkeroever en het Vlaams gewest begeleiden we de mensen die willen vertrekken”, legt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) uit.

“Die zullen niet allemaal op dezelfde datum weggaan. Dat kan een maand of zelfs twee maanden duren.” En wie weigert? “In die gevallen starten we een procedure bij de vrederechter.”

Ook wanneer iedereen met tijdelijk woonrecht uit Doel is verdwenen, blijven er nog Doelenaars. Dertien eigenaars, samen goed voor 17 woningen, verkochten niet in der minne. Marina Apers is een van de bewoners die ook na 31 augustus kan blijven.

“Voor alle duidelijkheid: hier is tot nog toe niemand onteigend. Het gaat allemaal om verkopen in der minne. Iedereen die verkocht, is dus medeplichtig aan het verdwijnen van ons dorp. Met ons actiecomité Doel 2020 zijn we niet van plan ons bij de gang van zaken neer te leggen. Je hoort nog van ons.”

KD