“Voldoende stof voor wel tien boeken over Bree”

“Voldoende stof voor wel tien boeken over Bree”

“Voldoende stof voor wel tien boeken over Bree”

Bree - Begin dit jaar werd de vzw VVV Bree opgedoekt. Haar patrimonium -met onder meer het heemkundig museum- werd overgenomen door de erfgoedraad. Toen de mensen van de erfgoedraad het heemkundig museum klaar gingen maken voor het nieuwe seizoen, vonden ze in een aanpalende ruimte een schat aan informatie.

“De verzameling van conservator Albert Paredis bestaat niet alleen uit een enorme collectie gebruiksvoorwerpen maar ook uit heel veel documenten”, vertelt historicus Henri Peeters van de erfgoedraad. “Het wordt een hele klus om deze schat aan informatie te inventariseren, want dat wordt nu onze eerste opdracht. Na een eerste inspectie hebben we echter al kunnen vaststellen dat het om waardevolle en bronnen gaat, vooral uit de 19de en 20ste eeuw.”

“Je vindt hier documenten over de meest uiteenlopende onderdelen van het gemeenschapsleven: industrie, landbouw, folklore, godsdienst, verenigingsleven, festiviteiten… noem maar op. Belangrijk om weten is dat deze documenten nog nooit door een historicus onderzocht zijn: het zou dus best kunnen dat ze een nieuw licht laten schijnen over de geschiedenis van Bree. En er is voldoende stof voorhanden om wel tien boeken over Bree te schrijven.”

Boter en melk
Uit een lukraak gekozen archiefdoos duikelt Peeters de hele ‘ravitaillering’ of voedselvoorziening van onder de Eerste Wereldoorlog op. “In de kaft ‘boter en melk’ krijg je een heel overzicht van wie tijdens WO I boter of melk leverde, en wie boter of melk ontving”, aldus de Breese historicus.
“Je kan er ook uit afleiden dat er in 1919 precies 93 boeren waren die allemaal samen 361 koeien hielden. Vaak hadden de mensen één of twee koeien: de rijkste boer had toen veertien koeien.”
De mensen van de erfgoedraad gaan het archief nu eerst grondig inventariseren. Daarna wordt het opengesteld voor bezoekers en komt het ter beschikking voor historisch onderzoek en publicaties.

Patrick BREBELS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio