Stad zoekt functie voor leegstaande pastorie

Stad zoekt functie voor leegstaande pastorie

Stad zoekt functie voor leegstaande pastorie

Dilsen-Stokkem - Het gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor de pastorie van Lanklaar. Die staat leeg na de pensionering van diaken Yvan Gelders.

Burgemeester Peeters: “We moeten nu bekijken, wat we met het gebouw - dat pas nieuwe ramen kreeg - kunnen doen. Een pastoor of diaken zal er vermoedelijk wel niet intrekken, want de pastoor van de parochies Lanklaar en Stokkem woont in de pastorie van Stokkem. Jammer is wel dat het pand de hele winter heeft leeg gestaan en we niet binnen konden. Nu we de sleutels van de parochie hebben teruggekregen, blijkt dat de vrieskou de waterleiding in de pastorie heeft doen springen. Er is heel wat schade. De pastorie heeft dezelfde architectuur als de kerk en vormt er één geheel mee. Kind en Gezin heeft al eens geïnformeerd, maar die blijven voorlopig toch zitten aan het kerkplein in Lanklaar. Het pand kan ook voor horeca in aanmerking komen.”

De gemeenteraad heeft aan het schepencollege de bevoegdheid gegeven om een passende oplossing te zoeken.

MMD

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio