Plannen klaar voor nieuwe school in Lozen

Plannen klaar voor nieuwe school in Lozen

Plannen klaar voor nieuwe school in Lozen

Bocholt - In Lozen zijn de plannen klaar en is de bouwvergunning verleend voor een nieuwe school en parochiezaal. In september wordt het hele project besproken met de inwoners.

“Opvallend is dat de Vlaamse regering het bouwproject geselecteerd heeft als één van de 25 passiefscholen,” zegt schepen van ruimtelijke ordening Jan Schrijvers. Dat wil zeggen dat alles heel energiezuinig zal worden.
De bouwvergunning is al toegekomen. De splinternieuwe school aan de rechterkant van de Hamonterweg is bedoeld voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school.

Het project verloopt in drie stappen. Gestart wordt met de nieuwbouw. “Die vergunning is nu afgeleverd. Nadien volgt de restauratie van de pastorij en de onderwijzerswoning. En tot slot worden de speelplaats en het Lozerplein heringericht,” legt burgemeester Jean-Paul Peuskens uit.

Het schoolbestuur en de gemeente werkten samen met de ontwerpers, Lava Leuven. Het dossier nam meer tijd in beslag dan aanvankelijk verwacht. “De verouderde lokalen van de kleuterschool in Lozen voldeden al een tijdje niet meer. Ook de parochiezaal en het buurthuis waren aan renovatie toe. Tegelijkertijd verkommerde de leegstaande pastorij. Daarom hebben we enkele jaren geleden de knoop doorgehakt om het hele centrum van Lozen aan te pakken. We kozen ervoor om een totaal nieuwe school te laten bouwen op de terreinen van de basisschool tussen de Leemkuilenstraat en de Hamonterweg. En ook lokalen voor het verenigingsleven worden daarbij voorzien,” verduidelijkt schepen Jan Schrijvers.

Kinderopvang
De pastorij en de onderwijzerswoning blijven behouden en worden geïntegreerd in het project. “Beide gebouwen zijn geklasseerd en wij bewaren ons erfgoed. Na restauratie - die voor 80% betoelaagd wordt - zal de pastorij dienst doen als kinderopvang. Op de bovenverdieping komen vergaderzalen voor de verenigingen. De onderwijswoning wordt op termijn gebruikt voor de administratie van de school.”
Op de plek waar nu de oude school nog staat, kunnen later woningen komen.
Peuskens: “Op het gewestplan is dit hele terrein woongebied. Samen met een privé-partner kan hier een mooi woningbouwproject gerealiseerd worden dat de dorpskern van Lozen kan opwaarderen en versterken.”

Roger DREESEN

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio