Werkzaamheden voor veilig verkeer rond nieuwe school in Lozen

Print
Bocholt - Bocholt heeft plannen voor de verbetering van de verkeersveiligheid rond de nog te bouwen nieuwe basisschool van Lozen, langs de Hamonterweg en aan het Lozerplein.

Het project moet de verkeersveiligheid van schoolgaande jeugd verbeteren en hen stimuleren om te voet, met de fiets of via carpoolen naar school te komen. “De snelheid op de gewestweg wordt verlaagd, er komen veilige oversteekplaatsen en veilige in- en uitstapmogelijkheden”, zegt schepen Claessens.

Er mogen geen parkeerplaatsen bijkomen. De werkzaamheden zijn beperkt tot maximaal 200 meter van de schoolpoort langs de gewestweg. Bij de herinrichting van de schoolomgeving wordt de school nauw betrokken: zij moet onder andere een schoolvervoersplan opstellen.

“De gemeente betaalt de helft van de kostprijs van de werken op het eigen grondgebied, inclusief studiekosten, btw, levering, plaatsing en onderhoud van de nieuwe stoepverharding, straatmeubilair en groen”, zegt schepen Claessens.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio