"Superstorm aan Belgische kust maakt 4.000 doden"

Print
Ingenieurs verwachten dat ons land ooit zal getroffen worden door een superstorm die 4.000 dodelijke slachtoffers zal maken en voor heel wat materiële schade zal zorgen in het hinterland. Dat blijkt uit een risicoanalyse van de kustlijn gemaakt door de afdeling Kust van de Vlaamse overheid.

Volgens die analyse zou een derde van de kustlijn erg gevoelig zijn voor zware stormen en de stijging van het zeeniveau. Het zouden vooral de havens en de bebouwde dijken in Middelkerke, Oostende (vanaf Raversijde tot het centrum) en Wenduine-centrum zijn die tot de zwakke plekken behoren.

Het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (GKVP) moet zo'n rampscenario nu vermijden. Dat kan door het aanvoeren van extra zand, het verstevigen van de dijken, het vooruitbouwen van dijken, het verhogen van de kaaimuren, het aanleggen van strandhagen en het bouwen van stormvloedkeringen in de havens.