Centrum van Genk wordt fietsvriendelijker gemaakt

Print
Centrum van Genk wordt fietsvriendelijker gemaakt

Centrum van Genk wordt fietsvriendelijker gemaakt

Genk - Het stadsbestuur wil het centrum van Genk fietsvriendelijker laten herinrichten. Dat gebeurt met zowel kleine als heel ingrijpende maatregelen. Schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore geeft in een gesprek toe dat er in het verleden plannen zijn uitgetekend waarbij onvoldoende aandacht was voor de zwakke weggebruiker.

“We hebben enkele jaren geleden op de rotondes op de Europalaan wel al wat verbeteringen aangebracht die het fietscomfort en de fietsveiligheid moeten verbeteren”, zegt Michaël Dhoore. “Maar we zijn er in het schepencollege van overtuigd dat er nog heel wat gedaan moet worden om onze wegeninfrastructuur aan te passen."

"Daarvoor hebben we samengezeten met de mensen van de Fietsersbond. We hebben beslist te werken in drie fasen. In een eerste fase zijn er de verbeteringswerken die meteen kunnen en waarvoor geen begrotingswijziging moet worden opgesteld. In een tweede fase willen we de infrastructuur aanpakken en zullen er extra middelen nodig zijn. En in een derde fase zullen we onze verkeersinfrastructuur een definitieve vorm geven, als ook het tramtracé vast ligt.”

Rood

Voor een betere doortocht op de Europalaan wordt het fietspad - dat nu is afgebakend met klinknagels - uitgerust met een rode coatinglaag. Er komen meerdere pictogrammen die moeten verduidelijken dat het om een fietspad gaat. Aan de bushuisjes aan Shopping 1 komen spiegels die toelaten dat voetgangers die achter de bushuisjes uitkomen de fietsers zien aankomen en omgekeerd.

Fietsenrekken

Op de Albert Remansstraat worden voorlopig fietssuggestiestroken in een rode coating aangelegd. Op lange termijn wordt de straat volledig heringericht en komen er vrijliggende fietspaden.

De stoepen van de schuin oplopende Gerard Bijnenslaan worden opgebroken en omgevormd tot een gebruik voor zowel fietsers als voetgangers. Die paden worden aangelegd in rood beton.

Ook de Eerste Cyclistenlaan krijgt volwaardige en vrijliggende fietspaden. Voorts wordt het kruispunt tussen de Grotestraat en de Centrumlaan heraangelegd in functie van de fietser. “Voor de Dieplaan laten we nagaan of we niet beter aan de andere kant van de straat een fietspad aanleggen zodat we ook aan die kant een volwaardige fietsverbinding krijgen tussen het centrum en de Limburghal.”

Ook de Grotestraat en de Rootenstraat worden aangepast. Dhoore: “Hoe dat zal gebeuren staat nog niet vast. Dat is afhankelijk van de functie die de gebouwen van Regina Mundi zullen krijgen nadat de school verhuist en van de ontwikkeling van Shopping 1.” Voorts wil de stad meer degelijke fietsrekken plaatsen. De ingrepen voor de eerste fase worden dit jaar nog uitgevoerd.

Chris NELIS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio