Warenhuis verhuist naar brouwerijhal

Alken - Binnen een zestal weken zal in een van de vroegere brouwerijhallen langs de Grootstraat een gloednieuw warenhuis worden geopend. Daarmee verdwijnt de vertrouwde ‘Unic’ - zo is de huidige Carrefourvestiging in het centrum nog het best bekend - uit het straatbeeld van het Laagdorp.
Uitbater Patrick Vos startte het project tien jaar geleden al op, en kon het nu met de steun van schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Deloffer ook uitvoeren.

Het project was tien jaar geleden wel veel ruimer opgevat, maar heeft ook nu nog een grote impact in het centrum van Alken. “Langs de Dorpstraat zijn momenteel nieuwe appartementen in aanbouw, goed voor elf wooneenheden. Later komt er nog ruimte voor extra woningen, maar de plannen daarvoor zijn momenteel nog niet helemaal concreet”, haalt Patrick Vos aan. De uitbater weet dat er in de gemeente al veel over de bouwwerken wordt gesproken. “Maar veel valt er nog niet te zien. Het originele uitzicht van de hallen langs de buitenkant wordt bewaard. Langs De Herk komt later nog extra groen als buffer en parking voor het personeel. De grote werken situeren zich in het binnengebied, waar we werken aan de nieuwe winkel.”

Patrick Vos toont de plannen met een verkoopsoppervlakte van 1.350 m² en benadrukt dat er veel aandacht gaat naar mobiliteit. “Zo komt de parking bovenop de verkoopsruimte en zal het aan- en afrijden op zo’n manier plaatsvinden dat de verkeersafwikkeling volledig langs de Grootstraat gebeurt. Ook met de leveranciers zijn er duidelijke afspraken: zij kunnen voor grote leveringen enkel ‘s nachts bij ons terecht.”

Half september open
De verkoopsruimte, nu nog één grote werf, moet binnen zes weken klaar zijn. “De afwerkingsfase moet nog starten, maar de bedoeling is dat de nieuwe zaak opent in de tweede helft van september. In het nieuwe winkelconcept zal het accent komen te liggen op zelfbediening en worden vleeswaren ter plaatse verpakt en versneden.” De uitbater rekent op de inzet van drie extra werkkrachten.

De Unic in het Laagdorp zal leeg komen te staan, maar wordt aangeboden aan een kandidaat-huurder. Dat het nieuwe gebied een ruime plaats inneemt in het gemeentelijk centrum, blijkt alvast uit de oproep van de gemeente. Er komen twee nieuwe straten in het gebied en de inwoners krijgen de kans om hiervoor zelf een naam te suggereren. Zij kunnen bovendien het liggingsplan bekijken via de gemeentelijke website www.alken.be.

Ivan VANDERSMISSEN


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio