"Boeren kunnen profiteren van crisis"

Print
"Boeren kunnen profiteren van crisis"

Boeren kunnen profiteren van crisis

De financiële crisis kan de landbouw ten goede komen. Dat zegt Josefina Stubbs, directeur van de afdeling Latijns-Amerika en de Caraïben van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling in een interview.

Wat zijn de effecten van de crisis voor de landbouw in Latijns-Amerika. Zal de armoede op het platteland groeien?

Josefina Stubbs: Ik denk dat de huidige crisis een opportuniteit kan zijn voor de landbouwsector, ook al klinkt dat raar. Het is een opportuniteit omdat landen, regeringen, bevolkingen en producenten meer en meer beseffen dat 60 procent van de voeding geproduceerd wordt door kleine boeren.

In een land als Brazilië, met een bevolking van 189 miljoen mensen, is het familiebedrijf – kleine oppervlakten die door vaak erg arme mensen bewerkt worden – goed voor 70 procent van het voedsel. We hebben het over een enorme macht: het potentieel van die mensen is ronduit buitengewoon.

Het geval van Brazilië is erg interessant. Het ministerie van Landbouwontwikkeling werkt aan een systeem om die kleine boeren te ondersteunen, ze toegang te geven tot financiering en een markt voor hun producten te verzekeren. Belangrijker nog is dat de overheid een deel van hun productie aankoopt om uit te delen in scholen en ziekenhuizen.

Brazilië is een belangrijk voorbeeld van hoe een markt kan ontstaan in het land zelf, hoe de producten van kleine boeren gekocht worden om de rest van het land te voeden, en hoe zo een inkomen voor hen gecreëerd wordt.

Is Brazilië een uitzondering?

Guatemala is een ander voorbeeld. Daar vormen internationale handelsverdragen en internationale handelsopportuniteiten nieuwe kansen voor de producenten. In de voorbije tien tot vijftien jaar is Guatemala een van de grootste uitvoerders van groenten naar de Verenigde Staten geworden.

Wat zijn de gevolgen van de financiële crisis daarvoor?

Dat werd mij in Haïti, Guatemala en andere landen in zeer simpele berekeningen uitgelegd. Men zegt er: “We kopen een hoop voedsel in het buitenland om onze bevolking te voeden.” Er moet dus geld uitgegeven worden, dollars in Latijns-Amerika. En elke dollar die buiten het land gespendeerd wordt, kan in het land niet meer gebruikt worden voor allerlei diensten.

Ik hoop dat de discussie over de crisis ook rekening houdt met het thema van de plattelandsontwikkeling en het thema van de kleinschalige landbouw. Dat men die bekijkt als een manier om geld binnen het land te houden, en als sleutel tot werkgelegenheid en voedselzekerheid.

Voor ons is het de uitdaging om landbouw te stimuleren als een manier om de economie aan te zwengelen en werkgelegenheid te scheppen maar ook als een manier om de inkomenskloof te helpen dichten.

Bron: JG (IPS)