Fietspaden Lozerstraat

Print
Bocholt - Er komen fietspaden langs de Lozerstraat, tussen sluis 17 en het kruispunt met de Lozerheidestraat. Op die manier realiseert men een veilige fietsverbinding tussen Lozen, Kaulille en Hamont.

"Om die reden komen er nieuwe kaaimuren aan de Zuid-Willemsvaart, in opdracht van NV De Scheepvaart. De gemeente ondertekende in het kader van de werken een mobiliteitsconvenant zodat de kaaimuren en het fietspad voor 100 % gesubsidieerd worden door het Vlaams Gewest,"zegt schepen Claessens.

De werken worden geraamd op 503.020 euro. De overige kosten worden voor 50 % door de gemeente Bocholt en zijn voor 50 % ten laste van NV De Scheepvaart. Het gemeentelijk aandeel in dit dossier beperkt zich tot de uitvoering van de beplanting en het onderhoud en kost 3.410 euro. De werken starten eind 2009.

RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio