Goedkopere hospitalisatieverzekering voor bejaarden

Print
Goedkopere hospitalisatieverzekering voor bejaarden

Goedkopere hospitalisatieverzekering voor bejaarden

Verzekeraars zullen een alternatieve hospitalisatieverzekering aanbieden aan personen die door hogere premies uitgesloten dreigen te worden of het afgelopen jaar hun polis niet verlengden. Dat meldt het Vlaams Patiëntenplatform (pdf).

Heel wat verzekeraars hebben de premies van hun hospitalisatieverzekering de voorbije jaren fors verhoogd. Daardoor konden kwetsbare groepen, zoals 65-plussers en mensen met een beperkt inkomen, plotseling hun verzekering niet meer betalen.

Alternatieve verzekering

Sinds 1 juli is een gedragscode van kracht. De gedragscode bestaat uit twee toezeggingen van de verzekeraars.

Er wordt een alternatieve verzekering aangeboden aan personen voor wie de premie plots te hoog wordt, zonder hieraan een nieuwe wachttijd of bijkomend medisch onderzoek te koppelen.

Goedkoper

Anderzijds is er een tijdelijk engagement tot eind september om 65-plussers die door premiestijgingen hun hospitalisatieverzekering beëindigden tussen 1 januari 2008 en 1 juli 2009 alsnog een goedkopere verzekering aan te bieden.

Het gaat om een polis met minder dekking, maar men moet ook niet langer een nieuwe wachttijd doorlopen of een medisch onderzoek ondergaan. Schadegevallen die zich voordeden in de periode zonder hospitalisatieverzekering worden echter uitgesloten.