Minister De Padt bedankt vrijwilligers verkiezingen in brief

Print
Minister De Padt bedankt vrijwilligers verkiezingen in brief

Minister De Padt bedankt vrijwilligers verkiezingen in brief

Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt heeft in een open brief alle vrijwilligers bedankt die bij de Vlaamse verkiezingen op 7 juni zetelden in een kiesbureau.

Lees de integrale brief:

Geachte Mevrouw,
Geachte Mijnheer,

Mag ik u eerst en vooral bedanken voor uw zeer gewaardeerde, vrijwillige inzet voor de verkiezingen.

Toen ik in de aanloop naar de verkiezingen van 7 juni laatstleden een oproep lanceerde om vrijwilligers voor de verkiezingen, hebben zich meer dan 2000 mensen zich bij hun gemeente aangeboden. Danig onder de indruk van de burgerzin van deze vrijwilligers en van andere mensen die zich al jaren spontaan inzetten op verkiezingsdagen, heb ik ook een gebaar willen stellen.

Onze Nationale Feestdag leek mij een uitstekende ogenblik om als reële blijk van waardering iedere vrijwilliger uit te nodigen voor een drink, en voor zover er voldoende toegangskaarten voorhanden zouden zijn, ook het nationale défilé vanop de tribune aan het koninklijk paleis te laten meevolgen.

Wij hebben de gemeenten gevraagd ons de namen en adressen te bezorgen van vrijwilligers, die zij genoteerd hadden, zodat we deze mensen een brief konden sturen. Omdat we niet over alle adressen beschikten, ondermeer van de duizenden andere mensen die vrijwillig aan de verkiezingen meegeholpen hebben als secretaris of in andere functies, hebben we een persbericht verzonden waarmee we alle vrijwilligers wilden uitnodigen.

Als minister van Binnenlandse Zaken betreur ik het ten zeerste dat nu duidelijk is geworden dat onze uitnodiging niet alle mensen heeft bereikt en dat sommigen die graag kaarten hadden gekregen voor de tribune, uit de boot zijn gevallen. Ik kan hiervoor alleen maar gemeende verontschuldigingen aanbieden.

Jullie verdienden allemaal om het nationale defilé vanop de tribune bij te wonen en ik zou jullie liefst ook allemaal persoonlijk bedanken in de tent van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de Regentschapstraat. Spijtig genoeg zijn er geen kaarten voor het defilé meer over, maar in de tent Binnenlandse Zaken bent u natuurlijk nog altijd meer dan welkom. Als u wenst langs te komen, kan hiervoor contact opnemen per mail via 21juli@rrn.fgov.be.

Ik herhaal bij deze wat ik al een paar keer heb laten horen: het vrijwilligerschap en dus ook de burgerzin, moeten in de toekomst voort aangemoedigd en zelfs versterkt worden. Ik zal hier persoonlijk op toezien!

Tot slot wil ik alle duizenden vrijwilligers laten weten dat hun burgerzin mijn hart een warm gevoel heeft geschonken omdat de grote respons van onze burgers aantoont dat mensen van nature uit genereus zijn. Als overheid moeten we de inspanningen van onze inwoners waarderen en koesteren en daarvoor zal ik mij blijvend inzetten.

Guido De Padt