Kamer regelt kosten echtscheiding

Print
Kamer regelt kosten echtscheiding

Kamer regelt kosten echtscheiding

Er komt een duidelijke regeling voor de verdeling van de kosten van een echtscheiding. De Kamer keurt vandaag nog een wet in die zin goed.

Hoe wordt het?

* Als beide partijen zelf akkoord gaan over een regeling voor de verdeling van de kosten, dan geldt die. Dat is het principe.

* Als dat niet zo is en beide echtgenoten hebben samen een verzoek tot echtscheiding door onderlinge ontwrichting (EOO) ingediend, dan betaalt ieder de helft van de kosten.

* Als er geen akkoord is en het gaat om een EOO op grond van feiten (overspel, echtelijk geweld) of om een EOO na één jaar feitelijke scheiding, dan betaalt iedere partij zijn eigen kosten. Maar…de rechter kan anders beslissen als hij dat billijk vindt. Dat kan bv. als één van de partijen schuld heeft aan de situatie, omdat ze bv. overspel heeft gepleegd.

* Bij een EOT (echtscheiding voor onderlinge toestemming) verandert er niets: daar moet er een akkoord zijn over de verdeling van de kosten.

Met deze wet dicht de Kamer een gat in de nieuwe echtscheidingswet van 2007. Het Grondwettelijk Hof had eerder al op de problemen in dit verband gewezen. Wat in die nieuwe echtscheidingswet precies staat, vindt U op de expertensite van John De Wit.

JDW

Lees een uitgebreide analyse op de expertensite van John De Wit