Nieuw Dorpsplein voor Tongerlo

Nieuw Dorpsplein voor Tongerlo

Nieuw Dorpsplein voor Tongerlo

Bree - Na de bouwvakantie start de aannemer met de herinrichting van de dorpskern in Tongerlo. Het Dorpsplein gaat er tegen het voorjaar van 2010 helemaal anders uitzien.
Ook de aansluiting met de Poststraat zal vernieuwd worden.

“Het Dorpsplein wordt helemaal heringericht als een open ruimte met banken en fietsparkeerbeugels”, zegt burgemeester Jaak Gabriels. “Bomen zullen het plein afbakenen, en aan de kant van de Dorpsstraat worden parkeerplaatsen aangelegd. We hebben die plannen tijdens een hoorzitting aan de mensen van Tongerlo gepresenteerd; de reacties waren unaniem positief.”

Riolering
Samen met de herinrichting van het plein worden er nog andere werken uitgevoerd: in de Dorpsstraat worden de rijweg en de stoepen heraangelegd tot aan het kruispunt met de Groenstraat. De gemengde riool wordt er vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel.
Ook de omwonenden worden gestimuleerd hun privériolering te scheiden. Infrax stelt een deskundige ter beschikking die hen technisch zal begeleiden en ervoor zal zorgen dat de aanvragers kunnen genieten van alle mogelijke subsidies. De werken starten op 4 augustus en zullen in totaal 7 maanden duren. De totale kostprijs bedraagt 425.000 euro. De Vlaamse Landmaatschappij subsidieert voor de aanleg van het plein 185.000 euro.

PaBr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio