De politiehervorming geslaagd, maar kan nog beter

De politiehervorming is geslaagd, zo blijkt uit een eerste lezing van het evaluatieverslag 'Tien jaar politiehervorming' van de Federale politieraad. "De besluiten van het rapport leunen dicht aan bij onze eigen vaststellingen van enige tijd geleden”, stelt minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt.

ssimons

“Er worden goede resultaten geboekt maar er blijven ook nog enkele, niet onbelangrijke, verbeterpunten. Er is bijvoorbeeld dringend nood aan een langetermijnvisie voor de politie, de wijkwerking is aan herwaardering toe en de opleiding moet verbeterd worden”, aldus De Padt

“Uiteraard moet nu zo snel mogelijk een grondig debat over het evaluatierapport gevoerd worden in het parlement. Voorts zal ik, naast de aanbevelingen van het rapport, mijn eigen accenten en aandachtspunten voor het politiebeleid verder uitwerken.”

De sterke punten:

* Eén geheel. Federale en de lokale politie zien zichzelf, en worden gezien als één geheel.

* Missie en waarden. Er is een gemeenschappelijk concept over de politiezorg en over de missie en de waarden van alle politiediensten.

* Goede wisselwerking. Er bestaat een goede wisselwerking tussen de verschillende componenten van de geïntegreerde politie.

* Goede informatiedoorstroming. De informatiedoorstroming is duidelijk verbeterd.

* Gerichter werken. de politiediensten denken en werken meer planmatig, fenomeen- en resultaatgericht.

* Meer kwaliteit. De kwaliteit, enthousiasme en het professionalisme zijn er, onder andere dankzij een schaalvergroting, bij veel onderdelen van de politie op vooruitgegaan.

Enkele belangrijke verbeterpunten:

* Langetermijnvisie nodig. Er moet een langetermijnvisie ontwikkeld worden, gebaseerd op excellente politiezorg.

* Optimaliseren van de opleiding.

* Herwaardering van de wijkwerking.

* Afstemmen van de interne en externe controlediensten.

* Tuchtstatuut herzien.

Meer over Guido De Padt