Beschadigde ecosystemen nog niet verloren

De meest vervuilde en beschadigde ecosystemen ter wereld kunnen zich nog herstellen op relatief korte termijn als ze schoongemaakt worden. Dat blijkt uit een studie van de Yale School of Forestry & Environmental Studies.

wverhaert

Volgens de studie, Rapid Recovery of Ecosystems, hebben ecosystemen te lijden onder exploitatie door de mens of onder rampen. Algemeen werd aangenomen dat die systemen langzaam kunnen herstellen, maar dat het eeuwen of zelfs millennia zou duren voor de zware schade hersteld wordt.

Sneller

Uit het onderzoek blijkt dat het soms veel sneller kan gaan. De wetenschappers maakten gebruik van 240 studies over het herstel van grote ecosystemen na schade door mens of natuurfenomenen. De analyse richtte zich op verschillende soorten ecosystemen en bekeek hoe die lijden onder menselijke interventie, zoals landbouw, ontbossing, eutrofiëring, uitheemse soorten, mijnbouw en olielekken. Ook grote natuurrampen zoals orkanen werden in de analyse betrokken.

Ze ontdekten dat bossen gemiddeld 42 jaar nodig hadden om zich te herstellen, terwijl de oceaanbodem amper tien jaar nodig heeft. De meeste ecosystemen herstelden wel opmerkelijk sneller van een natuurlijke ramp dan van menselijke schade.

Herstel is mogelijk

“De schade aan deze systemen was behoorlijk ernstig”, zegt Oswald Schmitz, professor Ecologie aan de Yale School of Forestry & Environmental Studies en medeauteur van de studie. “Maar de boodschap van deze studie is dat ecosystemen zich herstellen als de maatschappij ervoor kiest om duurzaam te worden. Het is niet hopeloos.”

“Onze boodschap is dat herstel mogelijk is en zelfs snel kan verlopen, als er gekozen wordt voor een duurzaam beheer van de systemen,” zegt Holy Jones, medeauteur. Volgens de auteurs bewijst hun studie dat er zelfs hoop is voor de zwaarst getroffen ecosystemen.

Bron: JG (IPS)