Dexia gaat 200 man aanwerven

Dexia Bank gaat de komende maanden 200 man aanwerven. Het gaat om mensen die advies kunnen geven aan de klanten. Ze zullen in de kantoren worden geplaatst. Die worden trouwens grondig verbouwd. Het uitvoeren van transacties verdwijnt naar de achtergrond, adviesverlening staat centraal. De komende vier jaar worden 536 kantoren veranderd.

jvangeyte

Het klinkt wat tegenstrijdig. Enerzijds moet Dexia besparen. Onder meer door een vermindering van het personeelsbestand. Tegen eind dit jaar worden in de Belgische zetel 265 banen geschrapt. Dat gebeurt door het niet vervangen van mensen die met pensioen gaan of die spontaan het bedrijf verlaten. Maar anderzijds gaat het bedrijf nu ook aanwerven. "We willen mensen hebben die advies kunnen geven aan onze klanten. Die hebben een ander profiel dan wie het bedrijf verlaat. Bovendien moeten deze mensen kunnen doorgroeien naar de functie van zelfstandig kantoordirecteur", zegt directievoorzitter Stefaan Decraene.

Het toegenomen belang van de adviesverlening zal ook merkbaar zijn in de bankkantoren. Die worden de komende maanden verbouwd. Ze moeten meer plaats bieden voor adviesruimtes en minder voor loketten voor klassieke verrichtingen. Hiervoor worden de klanten bij voorkeur naar de automaten verwezen of naar het bankieren per computer. Dexia gaat in vier jaar 536 kantoren aanpassen. Voor 311 kantoren wordt het een volledige heruitrusting, de overige worden beperkt aangepast.

Sluiten kantoren

Tegelijk snoeit Dexia in zijn netwerk. In een aantal gemeenten liggen nog steeds twee kantoren dicht bij mekaar. Dat is nog een gevolg van het samengaan van de netten van het vroegere Gemeentekrediet en die van Bacob-bank. Een tachtigtal filialen moet daardoor dicht.

Vertrouwen

Volgens Dexia is het vertrouwen in de bank overigens stilaan teruggekeerd. Althans bij de oude klanten. De inlagen op de spaarboekjes stijgen weer. Sinds Nieuwjaar zijn ze toegenomen van 22 miljard euro naar meer dan 25 miljard euro. "We merken wel dat mensen nu nog uitsluitend kiezen voor eenvoudige producten: boekjes, termijnrekeningen en kasbons. Die langere termijn ligt ook goed in de markt. Onze klanten zetten hun geld weer op drie à vijf jaar. Ook dat betekent ook dat ze meer vertrouwen in de bank hebben", zegt Marc Lauwers, die bij Dexia verantwoordelijk is voor het bankieren voor particulieren.

De aangroei van nieuwe klanten blijft daarentegen wat achter. "Maar dat komt ook omdat de rust wat is teruggekeerd in de banksector. Mensen gaan daardoor weer minder bijkomend spreiden over diverse banken."

Bedrijven

Ook de andere pijler van Dexia draait goed, zegt Dirk Gyselink, die verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan openbare besturen en grote bedrijven. "Wij hebben op elke offerte voor een lening geantwoord", aldus Gyselink. "We zijn dus zeker bereid om kredieten te verstrekken. Maar de vraag is wel gedaald. In het begin van het jaar met een beetje, sinds april is er een grote terugval van de vraag naar leningen."

Johan VAN GEYTE