ACOD wil 24-urenstaking in gevangenissen op 7 juni

De ACOD wil op 7 juni een 24-urenstaking houden in de Belgische gevangenissen. De socialistische vakbond wil daarmee protesteren tegen het plan om gevangenen naar Nederlandse instellingen over te brengen.

jlenaerts

Volgens de vakbond is het geen goed idee om gevangenen naar het Nederlandse Tilburg te brengen omdat "hoge ambtenaren bij de Nederlandse Justitie nu al beweren dat er voor september 2010 niets kan gebeuren".

Tewerkstelling

De ACOD heeft andere ideeën om de overbevolking van de Belgische gevangenen op te lossen: "Waarom niet de gevangenis van Tongeren openen voor volwassenen? Waarom niet overgaan tot aankoop van de twee Nederlandse 'bajesboten'? Het zijn twee mogelijke korte termijnoplossingen die de gevangeniscapaciteit kunnen uitbreiden. Ze creëren trouwens nog een bijkomend voordeel: de tewerkstelling bij een bevolkingsgroep die momenteel moeilijk aan het werk geraakt."

Koopkracht

De vakbond wil nog voor de zomer overleggen met minister van Justitie Stefaan De Clerck (foto). "We blijven ons nog steeds verzetten tegen de voorstellen van de overheid betreffende de cao 2007 - 2011. De voorstellen bevatten een reeks ondoordachte maatregelen, geven geen koopkrachtverbeteringen voor alle personeelsleden in het gevangeniswezen en de timing die afgesproken en ondertekend werd in het voorakkoord is niet opgenomen", luidt het.

De ACOD heeft al een tweede fase van stakingsaanzegging ingediend en wil ook alle acties die kunnen plaatsvinden erkennen. "Het personeel van de gevangenissen heeft alle vertrouwen verloren", beweert de socialistische vakbond. Of de andere vakbonden ook gaan staken, is nog niet bekend.

Meer over ACOD