Raad geschorst na bitse discussie

Meerderheid: sp.a-SPIL (9), VLD (5)

IP

Oppositie: CD&V (8), VB (3)

Bij de bespreking van het nieuwe project ‘nachtzorg’ geraakten de gemoederen zo erg verhit dat de raad voor 5 minuutjes geschorst werd. Het gemeentebestuur, het OCMW, de vzw Solidariteit voor het Gezin en de vzw Zorgende Handen hebben een samenwerkingsakkoord voor het project ‘nachtzorg voor palliatieve patiënten’.

“De raadsleden hebben het nog niet goedgekeurd, maar het staat toch al op uw verkiezingsfolder. De gemeenteraad staat voor schut”, zei Marcel Gielen (CD&V) tegen schepen Argento (VLD). “Ook andere organisaties houden zich bezig met palliatieve opvang. Waarom zijn die niet geraadpleegd?”

De katholieke zuil werd blijkbaar niet betrokken bij het project. Volgens schepen Argento is dat niet opzettelijk gebeurd: “Bovendien gaat het enkel om een proefproject voor vrijwilligers. Na één jaar volgt al een evaluatie.”

Na een bitsige discussie over de te volgen juridische procedure werd het project enkel goedgekeurd door de meerderheid.

IP


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio