Vampier van Muizen wil af en toe naar 'buiten'

Staf Van Eyken, de zogenaamde 'Vampier van Muizen', wil dat het Grondwettelijk Hof zich over zijn uitgaanspermissies buigt, want hij voelt zich gediscrimineerd. Van Eyken vermoordde drie vrouwen en kreeg daarvoor in 1973 levenslang. Hij kan en wil nooit meer vrijkomen, maar wel af en toe ’buiten’ gaan.

kscherpenberg

Tot 2006 kreeg hij van de minister van Justitie 86 keer de toelating om Leuven-Centraal voor één dag te verlaten. Dat stopte toen. Van Eyken stapte naar de Brusselse kortgedingrechter om dit opnieuw mogelijk te maken.

Zijn advocaat, de Antwerpenaar Walter Damen, wil nu dat de kortgedingrechter de zaak voorlegt aan het Grondwettelijk Hof. ”Wie bij de strafuitvoeringsrechtbank vraagt om een dagje “buiten” te mogen, kan tegen die beslissing in beroep gaan. Wie dat bij de minister van justitie vraagt, kan dat niet. Daar is geen duidelijke reden voor en dus gaat het om discriminatie. Het grondwettelijk hof moet de knoop doorhakken”, betoogt Damen.

De rechter beslist later of hij op dit voorstel ingaat.

JDW

Meer over Walter Damen

Aangeboden door onze partners