Legers Zuid-Korea en VS in opperste paraatheid

De legertroepen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten verkeren sinds woensdag in een hogere staat van paraatheid. Het communistische Noord-Korea verklaarde namelijk de wapenstilstand uit 1953 niet langer te respecteren.

kscherpenberg

Pyongyang pikt het niet dat de zuiderburen zich aansloten bij het Proliferation Security Initiative (PSI), een Amerikaans initiatief tegen de verspreiding van massavernietigingswapens. Noord-Korea heeft het over een oorlogsverklaring.

Het communistische land dreigt zelfs met een miltaire aanval als Noord-Koreaanse schepen zouden worden gecontroleerd op kernwapens.

Ondertussen is ook bekend geraakt dat de ondergrondse kernproef van afgelopen maandag, twee keer zo krachtig was als de eerste atoomtest in 2006. Dat beweren althans seismologen van de Amerikaanse Columbia University.

Meer over Verenigde Staten