"Verkiezingsprogramma's niet realiseerbaar"

De programma's van de meeste politieke partijen zijn niet realiseerbaar. Dat is de conclusie van twee hoogleraars van de KUL en de VUB. Hun coalitiepartner(s) en de economische situatie liggen aan de basis van dat probleem.

kscherpenberg

Heel wat partijen vertikken het om een kostenplaatje op hun voorstellen te plakken. "De programma's van de Vlaamse partijen zijn niet opgesteld in functie van een objectieve berekening", klinkt het. "Met een daling van het bbp van 3,8 procent zullen de middelen voor de gemeenschappen en de gewesten de komende twee jaar achteruit gaan, zo'n 500 miljoen euro minder. De partijen zouden juist moeten zeggen waarop ze gaan bezuinigen."

Groen! duurste

"De partijen die een coalitie vormen, zullen een verplichte optelling moeten doen en de prioriteiten vastleggen. Als alle partijen een begrotingsevenwicht willen behouden, dan zijn deze partijprogramma's totaal onrealistisch."

Volgens de analyse zou Groen! het duurste programma hebben en N-VA het meest concrete. Hier en daar gaan de stemmen al op om een doorlichting van de programma's verplicht te maken, naar Nederlands model.