Lanaken en Maasmechelen willen één politiezone vormen

Donderdagavond zal de meerderheid in de gemeenteraad van Lanaken zich principieel akkoord verklaren om met Maasmechelen één politiezone te vormen. Volgens burgemeester Guido Willen keurt de meerderheid in Maasmechelen dinsdag eenzelfde voorstel goed.

Vorig jaar al heeft korpschef Henri Claessen van de politiezone Lanaken een aanvraag ingediend om op 1 juli 2009 met pensioen te gaan. Twee oproepen tot kandidaatstelling leverden geen enkele kandidaat-opvolger op. “De politiezone Lanaken zal dus vanaf juli zonder korpschef zitten. Om deze reden maar ook omdat het werk binnen een kleine politiezone specifieke problemen stelt, hebben we een samensmelting met een andere politiezone overwogen”, zegt Willen.

Uit een analyse blijkt dat een samengaan met de politiezone Maasmechelen de meeste voordelen biedt. De twee gemeenten liggen allebei binnen het gerechtelijke arrondissement Tongeren, vormen één kanton en vallen onder de territoriale bevoegdheid van het vredegerecht Maasmechelen en de politierechtbank Tongeren. Bovendien zijn Lanaken en Maasmechelen allebei grensgemeenten met een overwegend gelijklopend criminaliteitsprofiel.

Momenteel is elke burgemeester het hoofd van de politie in zijn gemeente. “Als de twee politiezones tot één zone samensmelten, wordt er een politiecollege gevormd, waarbij één burgemeester als voorzitter wordt aangesteld. Uiteraard zal elke burgemeester in die zaken optreden, die specifiek zijn voor zijn gemeente”, besluit burgemeester Guido Willen.

SH

strong>SH


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio