Beleggingsfondsen spelen 7,6 miljard euro kwijt

De beleggingsfondsen die in ons land worden gecommercialiseerd, wogen eind maart 7,6 miljard euro lichter dan eind december. Toch zat er in totaal nog voor 112 miljard euro spaargeld in. Opvallend is dat de fondsen met kapitaalgarantie nu meer dan 30% van het totaal uitmaken.

jvangeyte

De terugval met 7,6 miljard euro heeft twee redenen. Ten eerste de daling van de waarde van de aandelen en obligaties waarin de fondsen hebben belegd en ten tweede de opvragingen door spaarders. In het eerste trimester lagen die immers 5,85 miljard euro hoger dan de nieuwe storingen. Dat is veel hoger dan tijdens het derde en vierde kwartaal van 2008. Toen werd telkens netto 4 miljard euro teruggetrokken uit de fondsen, blijkt uit gegevens van de sectorfederatie Beama.

De sterkste daling werd opgetekend bij de gemengde fondsen, die zowel in aandelen als in obligaties beleggen. Zij zagen hun totaal vermogen tijdens het eerste trimester met nagenoeg 22% teruglopen. De aandelenfondsen doken 7,2% lager. En de obligatie- en geldmarktfondsen verloren 4,5%.

Pensioenspaarfondsen

De totale waarde van de pensioenspaarfondsen daalde in het eerste kwartaal met 4,5%, hetgeen uitsluitend toe te schrijven is aan koersdalingen van de effecten in portefeuille. De inschrijvingen bedroegen 153 miljoen euro, terwijl de terugbetalingen 85 miljoen euro beliepen.

JVG