De Padt wil dat politie vrouwvriendelijker wordt

Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt heeft twee maatregelen genomen om de politie vrouwvriendelijker te maken. De minimum-lengte voor politieambtenaren wordt niet opgetrokken naar 1,60 m en er komen aanbevelingen om de korpsen vrouwvriendelijker te maken.

ssimons

“De argumenten voor een minimumlengte van 1,60 m hebben mij niet kunnen overtuigen. Een politie-inspecteur van pakweg 1,55 m is niet minder dan iemand van 1,65 m”, klinkt het bij De Padt.

Aanbevelingen

Daarnaast gaat De Padt brieven schrijven aan de Federale politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en aan de Algemene Inspectie van de politiediensten met een aantal aanbevelingen en opdrachten om de werking van de korpsen vrouwvriendelijker te maken. De minister wil bijvoorbeeld dat er in elke werkgroep of selectiecommissie minstens één vrouw zit.

“Ik heb deze maatregelen genomen na gesprekken met onder andere het Centrum Gelijke Kansen en met de vzw Vereniging van Belgische Politievrouwen”, zegt De Padt.

Meer over Guido De Padt