Paus Benedictus kust graf van Jezus Christus

Paus Benedicutus XVI heeft op de laatste dag van zijn reis door het Midden-Oosten het Heilig Graf van Christus bezocht in Jeruzalem.

kscherpenberg

De intrede van de kerkvorst in de Kerk van het Heilig graf van Christus ging gepaard met luid en ritmisch geroffel. Vervolgens bukte de paus zich om de steen te kussen, waar het lichaam van Jezus Christus zou zijn neergelegd na de kruisiging.

"Hier is Christus gestorven en uit de dood opgestaan, om niet opnieuw te sterven", sprak hij. "Hier is de geschiedenis van de mensheid beslissend veranderd. Het lege graf van Jezus spreekt tot ons over hoop. Dit is de boodschap waarmee ik jullie wil verlaten, aan het einde van mijn pelgrimstocht naar het Heilig Land.

"Als christenen weten we dat de vrede waarnaar deze verdeelde grond snakt een naam draagt: Jezus Christus. Hij is onze vrede".

De paus is opnieuw richting Vaticaan vertrokken.