"Wij worden gestraft voor zotternijen van paar grote banken"

"De kleinere Belgische banken worden gestraft voor de zotternij van een paar grote instellingen", zegt directievoorzitter Piet Verbrugge van Delta Lloyd Bank. "In al die heisa rond Fortis, Dexia en KBC vergeet men blijkbaar dat er in ons land nog honderd banken zijn die geen problemen hebben."

jvangeyte

Verbrugge: "De voorbije jaren zochten we geen grotere risico's op. We belegden niet in herverpakte Amerikaanse hypothecaire kredieten of bedrijfsleningen. Daardoor lieten we wel rendement liggen, iets wat onze aandeelhouders niet zo leuk vonden. Maar vandaag is duidelijk dat we goed gehandeld hebben.

Toch worden we nu meegestraft met de grote. We moeten meebetalen voor het optrekken van de waarborgen op het spaargeld tot 100.000 euro per persoon. Dat kost ons veel geld. Bovendien werkt de politiek aan een nieuwe regeling met strengere controles voor de banken. Die houdt echter geen rekening met de omvang van een instelling. Zowel grote als kleine moeten er aan voldoen. Ook dit gaat ons extra kosten."

Rapporten

"Men veegt ook alle banken op een hoopje. In het parlement worden rapporten geschreven van 500 à 600 bladzijden. Louter omdat een paar banken wat zotternijen hebben gedaan. Over die andere honderd spreekt men niet. Denk maar aan ons, aan het Landbouwkrediet, aan de Bank Van Breda,... Instellingen die altijd voorzichtig zijn geweest."

"Je moet ook eens kijken wie die rapporten nu schrijft: dat zijn mensen die mee aanin het bestuur hebben gezeten van Dexia en Ethias, twee organisaties die in moeilijkheden zijn gekomen door het nemen van risico's."

Concurrentievervalsing

"En dan zijn er nog de marktverstoringen. De voorbije weken pakte KBC uit met een rentevoet van 5%. Voor hen was dat goedkoop omdat ze 8% dienden te betalen als ze bij andere banken geld opnamen. Wij konden dat echter niet volgen omdat we dat niet kunnen omzetten in hoge tarieven op onze kredieten die we verstrekten. We worden dus benadeeld door banken die staatssteun hebben gekregen. Die trekken dan nog eens de concurrentie scheef."

Eerder deze week vroeg ook Argenta al dat de banken die overheidssteun kregen zich kalm zouden houden op het commerciële vlak.

Winst

Delta Lloyd boekte vorig jaar een operationeel verlies van 3,6 miljoen euro. Vooral de hogere rentevoeten speelden het bedrijf parten. In het eerste kwartaal van dit jaar was er niettemin al opnieuw een winst van 3,2 miljoen euro.

De instelling deed het ook commercieel goed tijdens het eerste kwartaal. Ze slaagde erin om 7.599 nieuwe klanten te werven. De totale klantenlijst bevat nu 257.593 namen.

Delta Lloyd slaagde er dan ook in om bijkomende spaargelden aan te trekken. De klantendeposito's stegen 5% tot 4,20 miljard euro. Daardor kon de bank ook meer leningen toestaan. Hier steeg de portefeuille met 2,2% tot 4,56 miljard euro.

Johan VAN GEYTE