Na Donfut nu ook ex-minister Chastel in opspraak

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel (MR), die in 2004 minister van Kunst en Letteren was van de Franse gemeenschap, heeft net voor de regionale verkiezingen van 2004 subsidies toegekend aan een vzw. Die zetelde op hetzelfde adres als de MR in Charleroi en bovendien was de voorzitter ervan de halfbroer en rechterhand van Chastel. Dat melden de Sud Presse-kranten vrijdag.

ikerremans

Het gaat om de vzw Initiatives en Val de Sambre. In juni 2004, twee dagen voor de verkiezingen, gaf de toenmalige minister Chastel de vzw recht op ongeveer 30.000 euro subsidies per jaar. De kranten van de groep Sud Presse beschrijven de statuten van de "culturele" vzw nu als "vrij vaag".

Alarmsignalen

De zetel ligt op hetzelfde adres in Charleroi als Olivier Chastel en de MR. De voorzitter van de vzw is Thomas Salden, de rechterhand en de halfbroer van de ex-minister. Chastel zelf is bovendien ook erevoorzitter en er werd promotie voor hem gemaakt op de website van de vzw.

Toen de subsidiëringstermijn in 2007 afliep, werd die ook niet meer verlengd. De huidige minister van Kunst en Letteren Fadila Laanan zegt dat er in 2006 al alarmsignalen werden opgevangen. Bovendien zou de vzw bepaalde verplichtingen niet hebben nageleefd.

Chastel zelf is niet bang voor de recente onhullingen. Hij zegt wel "verbaasd te zijn dat dit nu naar buiten komt".

Meer over Olivier Chastel