Oplossing voor wateroverlast Guigoven

Al jaren zorgen hevige regenval en onweer voor water- en modderoverlast in de woonwijk tussen de Leeuwerstraat, de Jeugdlaan, de Tulpenlaan en de Hennestraat in Guigoven. Dankzij de ruilverkaveling Jesseren en de goodwill van de betrokken landbouwers is er een voorlopige oplossing gevonden.

FrCr

Vanaf dit jaar zaaien de landbouwers een strook van 40 meter breed in met gras en dit over de volledige lengte van de woonwijk, tussen de Hennestraat en de Jeugdlaan. Deze grasstrook moet de watertoevloed afremmen. De landbouwers krijgen hiervoor een vergoeding van het ruilverkavelingscomité.

Schepen van Milieu Wily Claes (sp.a): “De gemeente is erg gelukkig met die oplossing. Op termijn moeten we echter tot een definitieve oplossing komen.”

Die definitieve oplossing is een wachtbekken om het hemelwater op te vangen. Burgemeester Hugo Philtjens (Open VLD): “Na onderzoek heeft het ruilverkavelingscomité Jesseren samen met de gemeente beslist om een natuurlijk ingericht en landschappelijk inpasbaar wachtbekken aan te leggen. Dit wachtbekken zal de wijk in de toekomst behoeden van water- en modderoverlast.”

De Vlaamse Landmaatschappij wil alvast niet te lang talmen bij de aanleg van het wachtbekken. “Wij zijn al begonnen met de aankoop van een deel van de gronden die nodig zijn voor de aanleg van dit wachtbekken”, klinkt het daar.

FrCr


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio