Modrikamen met Fortis-dossier naar Europa

Advocaat Mischaël Modrikamen heeft een klacht over mogelijke illegale staatssteun aan BNP Paribas bij de overname van Fortis Bank ingediend bij Europees commissaris voor de Mededinging Neelie Kroes.

jvangeyte

Modrikamen viseert de nieuwe vennootschap die werd opgericht om obligaties waarin Fortis Bank belegde, maar waarvan de terugbetaling onzeker is over te nemen. In die constructie werd immers staatswaarborg gegeven. En volgens de advocaat is dat in strijd met het Europees recht.

Het kantoor-Modrikamen sluit evenmin uit een klacht in te dienen voor het Europees Hof van Justitie. Dat zal afhangen van het verdere verloop van de klacht bij de Nederlandse eurocommissaris.

Modrikamen was tegen de overname van 75% van Fortis Bank door BNP Paribas gekant. Maar de aandeelhouders van Fortis keurden de transactie toch goed. De advocaat heeft nu een andere weg gevonden om te proberen te transactie alsnog tegen te houden.

JVG