Ouderprotest tegen koranlessen in kleuteronderwijs

De Balkanlanden blijven het moeilijk hebben met religieuze verschillen. In Bosnië protesteren katholieke en orthodoxe ouders tegen koranlessen in het kleuteronderwijs. De discussies rijten de wonden van de oorlogen van de jaren '90 weer open.

wverhaert

Een van de eerste dingen die de vijf jaar oude Admir leerde in zijn schooltje in Sarajevo was dat hij er niet bij hoort. Anders dan de meeste kinderen in zijn klas is hij geen moslim.

Samen met een Servisch en een Kroatisch jongetje neemt hij geen deel aan de koranlessen die in de herfst van vorig jaar werden ingevoerd aan de kleuterscholen in Sarajevo.

Alleen islamonderwijs

Tegen die lessen rees er meteen hevig protest van niet-moslimouders. In Bosnië leven ook heel wat orthodoxe Serviërs en katholieke Kroaten. Al bestaat de bevolking van Sarajevo sinds het einde van de drie jaar durende burgeroorlog in 1995 overwegend uit moslims.

Volgens Arzija Mahmutovic, het hoofd van het netwerk van openbare kleuterscholen in Sarajevo, waren er niet genoeg orthodoxe of katholieke kinderen om ook andere godsdienstlessen aan te bieden.

Propaganda

Maar Mahmutovic kan wel eens doordraven. In 2001 verbood hij in de kleuterscholen van Sarajevo nog langer te werken rond Vadertje Vorst. Dat Joegoslavische equivalent van de Kerstman was volgens Mahmutovic “Westerse propaganda”.

In de landen die ontstonden door het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië bestaat nog altijd een grote religieuze verscheidenheid. Het onderwijs helpt de verschillende geloofsgemeenschappen nauwelijks iets aan de weet te komen over elkaars overtuigingen. En de verschillen vormen nog altijd een bron van spanningen.

Bron: PD (IPS)