Schorsing Koekelberg opgeheven door Raad van State

Het dossier tegen commissaris-generaal Fernand Koekelberg is door het parket van Brussel geseponeerd. De gedeeltelijke schorsing die minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) had opgelegd aan de politiebaas werd eerder al ongedaan gemaakt door de Raad van State.

ikerremans

Commissaris-generaal Fernand Koekelberg werd ervan verdacht een klacht tegen minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt (Open Vld) te hebben achtergehouden. De Padt speelde de klacht uiteindelijk zelf door aan het parket. De Gucht moest een beslissing nemen in de zaak en nam Koekelberg een deel van zijn bevoegdheden af.

Geseponeerd

De auditeur van de Raad van State vond donderdag dat De Gucht niet het recht had om Koekelberg gedeeltelijk te schorsen. De Raad van State was het maandag ook eens met dat advies.

Eveneens maandag besliste ook het Parket van Brussel om het dossier tegen Koekelberg te seponeren. Het parket zegt dat er geen aanwijzigingen zijn dat Koekelberg schuldig is aan verduistering of omkoping. Daarom kan hij enkel een tuchtstraf krijgen, maar geen sanctie door het gerecht.

'Onlogisch'

Minister De Gucht vindt de beslissing van de Raad van State "onlogisch" maar zegt zich erbij neer te leggen. "Deze ordemaatregel was geenszins bedoeld als sanctie, maar wou voorkomen dat het vertrouwen van de bevolking in de werking van de politie verder zou worden geschonden. De Raad van State oordeelt daar blijkbaar anders over", aldus De Gucht.

Respect

Ook minister De Padt zegt het arrest te respecteren. Hij wil zijn werkrelatie met Koekelberg zo goed mogelijk laten verlopen. "Ik acht het noodzakelijk om ons te focussen op de dagelijkse goede dienstverlening van elke politieman en - vrouw zonder wiens onverdroten inzet de integrale politiezorg een dode letter zou blijven.”

Tuchtprocedure

“De politiemensen hebben nood aan stabiliteit en waardering door de bevolking en publieke opinie", aldus De Padt. Hij hoopt dat er op een constructieve manier kan worden verder gewerkt aan de toekomst.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) reageert scherper dan De Padt. Hij denkt nog steeds na over een mogelijke tuchtprocedure. "Er is een strafrechtelijke procedure gestart, dus moet ik nu met collega Karel De Gucht bekijken of we met die disciplinaire procedure eventueel maatregelen kunnen nemen."

Premier

Oppositiepartij N-VA wil dat premier Herman Van Rompuy tussenkomt in de hele zaak. “Intussen raakt het imago van de politie alsmaar meer besmeurd. De premier moet ingrijpen, want er is duidelijk iemand te veel aan de top van de politie, Open Vld of de PS. Ofwel gaat iemand van een andere partij Binnenlandse Zaken bestieren ofwel wordt voor Koekelberg een andere oplossing gezocht. Maar zoals het nu gaat, wie wordt daar nu beter van?”, aldus Kamerlid Ben Weyts.

Meer over Guido De Padt