Tot 10 miljoen voor slachtoffers gasramp Gellingen

De verzekeringen hebben 8 tot 10 miljoen euro uitgetrokken om de ruim 150 slachtoffers met lichamelijke schade van de ramp in Gellingen onmiddellijk te vergoeden. Het gaat om een juridische primeur in ons land.

ssimons

Bij de gasramp in Gellingen op 30 juli 2004 overleden 24 mensen en raakten 132 personen gewond, van wie 25 ernstig. 40% van de gewonden lijdt nu nog aan psychische stress.

De verzekeringen betaalden tot nu toe al 28,5 miljoen euro uit, maar uiteindelijk blijft het wachten op de beslissing van de rechtbank. De strafzaak tegen de 22 beklaagden start einde deze maand en pas daarna wordt beslist over de schadevergoedingen. Dat kan nog jaren duren.

Onmiddellijke regeling

Daarom komen alle verzekeringen samen nu met voorstel voor een onmiddellijke regeling van de lichamelijke schade van 150 slachtoffers. Ze stelden hun unieke regeling gisteren voor.

* Binnen de 8 dagen worden de 50 zwaarst getroffenen gecontacteerd: de familie van overledenen en de mensen met minstens 20% blijvende arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zullen hen een voorstel doen. Daarna volgen de anderen.

* Als de arbeidsongevallenverzekering al was ingeschakeld en als die al een medische expertise deed, dan moet geen nieuwe expertise meer worden uitgevoerd. Behalve als er ook esthetische schade was.

* Als de arbeidsongevallenverzekering nog niet was ingeschakeld, dan komt er nog we een medische expertise.

* Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat terzake de meeste expertise heeft, zal de schade vergoeden: medische kosten, loonverlies, kosten voor verbouwen van de woning, derdenhulp, morele en esthetische schade.

* De slachtoffers die het voorstel aanvaarden worden binnen de 15 dagen uitbetaald. De regeling is dan definitief, ongeacht wie later door de rechter aansprakelijk wordt gesteld. De meeste betalingen zouden tegen september gebeurd moeten zijn.

* Aanvaarden de slachtoffers niet, dan moeten ze de beslissing van de rechtbank afwachten.

* De 450 overige slachtoffers, zonder lichamelijke schade, moeten sowieso op de beslissing van de rechtbank wachten.

Juridische primeur

Assuralia beklemtoonde dat deze regeling een juridische primeur is. In deze zaak zijn 9 verzekeraars betrokken met uiteenlopende polissen met een heel verschillende schadedekking. Normaal gezien moet men de gerechtelijke beslissingen afwachten, om te weten wie precies wat moet uitbetalen. Dat doet men in dit geval dus niet.

Justitieminister De Clerck (CD&V) zegde nog dat hij een voorontwerp van wet klaar heeft om dit soort massaschade in de toekomst makkelijker te regelen.

JDW